Opdrachtgever Rodamco Nederland b.v.
Architect Rik Kollaard - Rijnboutt
Functie Sr. Projectmanager
Projectbudget / jaarbegroting € 38 miljoen

Programma
Opwaarderen en uitbreiden van winkelcentrum "Stadshart Amstelveen"
- 4.000 m2 uitbreiden winkelcentrum
- 20.000 m2 opwaarderen bestaand winkelcentrum
- nieuwbouw 57 appartementen toren 14 etages
- nieuwbouw 13 grondgebonden stadswoningen

Opdracht
- Bouwgereed maken van de ontwikkeling.
- Aansturen van de ontwikkelfases (SO - VO - DO - TO - Revisie)
- Aansturen van de realisatie vanuit de opdrachtgever.
- Acceptatie en implementatie, overdracht aan beheerorganisatie.

Oplossingen
Plan opzetten waarbij de verstoring van de dagelijkse bedrijfsvoering tot een minimum wordt beperkt. Plan in de markt zetten. Realisatie coördineren, bewaken en opleveren. Overdracht verzorgen aan de beheerorganisatie.

Activiteiten
- Afronden van het VO
- Opzetten van ramingen en uitwerken vaianten
- Opzetten van de ontwikkelplanning
- Input leveren voor het beslisdocument
- Aansturen van de ontwikkelteam / adviseurs