Opdrachtgever IBC Group, Best
Architect Benthem Crouwel Naco, Amsterdam
Bouwkosten € 29,5 miljoen (fl. 65 miljoen)

Programma
uitbreiding Lounge Centraal Luchthaven Schiphol

Probleem
De in de jaren 50 gebouwde centrale lounge is het hart van Schiphol waar passagiers na het inchecken verblijven en in het winkelgebied taxfree kunnen shoppen. De lounge was sterk verouderd en de noodzakelijke renovatie diende uitgevoerd te worden zonder dat passagiers en winkeliers overlast zouden ervaren. Doordat er ‚ achter de grens gewerkt moest worden, waren er extra veiligheidseisen en diende maanden vooruit gepland te worden. De consequentie hiervan was dat het over het hoofd zien van een detail tot grote vertraging en kostenoverschrijding kon leiden.

Oplossingen
Kooreman Bouwmanagement heeft project tot in detail uitgewerkt in ruim zestig fases en de bouwactiviteiten afgestemd met alle stakeholders (tot wel vijftig personen per fase).

Activiteiten
Opstellen deelplannen per fase met o.a. de volgende aspecten: Vervangende en aangepaste winkelruimte
Aanpassing passagiersstromen
Logistiek, waaronder aanvoer materialen en werkzame personen
Veiligheid, waaronder grensbewaking en brandveiligheid
Inrichting bouwplaats
Coördinatie met stakeholders waaronder winkeliers, floormanager Schiphol, werkvoorbereiders, onderaannemers, marechaussee, brandweer en beveiliging.
Bijwonen bouwvergaderingen en verslaglegging, voeren werkoverleggen;
Leveranciersselectie en prepareren inkoopcontracten;
Opzetten en begroten meer- en minderwerk.

Schiphol - Terminal Centraal

Schiphol - Terminal Centraal

Schiphol - Terminal Centraal

Schiphol - Terminal Centraal