Opdrachtgever Schiphol Group Nederland N.V.
Architect Benthem Crouwel Naco
Functie Adviseur (Schiphol Terminal Real Estate)
Projectbudget / jaarbegroting € 540 miljoen

Programma
Realiseren van een solitaire passagier stroom, gescheiden van de bestaande. Doel om niet gescreende personen te scheiden van gescreende personen in security restricted area (SRA). Realiseren van security filters tussen SRA (Clean Area) en non-SRA gebieden.

Probleem
Binnen een zeer kort tijdspanne de bestaande terminal (non-Schengen side) met 71.500 m2 uit te breiden, terwijl het operationele proces doorgaat.

Oplossingen
Een dermate logistiek bouwplan uit te werken, waarmee het operationele proces voortgang kan blijven vinden, de veiligheid nimmer in gedrang komt en de kwaliteit behouden.

Activiteiten
Opstellen programma van eisen, reviewen van de ontwikkelfasen (SO, VO, DO, TO), verlenen van de interne werkvergunningen. Adviseren in ontstane vraagstukken, 3e lijn toezicht op veiligheid (breedste zin van het woord), werkwijze (werkplanen) en kwaliteitsbewaking (commissioning). Verzorgen van de overdracht naar gebouweigenaar en beheerorganisatie, alsook aanlevering revisies en acceptatie afhandeling restpunten.Schiphol voorkant