Opdrachtgever Royal Schiphol Group Nederland N.V.
Architect Benthem Crouwel Naco (Casco) / Concrete (Interieur)
Functie Developer (Asset Management Schiphol)
Projectbudget / jaarbegroting € 36 miljoen

Programma
Realiseren van de ambitie om de mooiste businessclass lounge ter wereld te bouwen. De gedateerde huidige lounge 3.600 m2 zal met 67% uitgebreid worden naar 6.000 m2. Hierbij zal de beleving en afwerking van zeer hoge kwaliteit en uitstraling zijn.

Probleem
Binnen een zeer kort tijdspanne de Lounge te realiseren met behoud van de huidige lounge faciliteiten. Daarbij is de lounge gesitueerd in security restricted area en slechts toegankelijk voor gescreende personen, -materieel en -materialen. Dit laatste ie een belasting op de planning.

Oplossingen
De bestaande lounge in bedrijf te houden en eerst de uitbreiding te realiseren. Deze in te richten, dan te switchen van bestaand naar nieuw deel en bestaande deel op te waarderen. Uiteindelijk de gebieden samen te smelten tot één nieuwe lounge.

Activiteiten
Opstellen programma van eisen casco, reviewen van de ontwikkelfasen (SO, VO, DO, TO), verlenen van de interne werkvergunningen. Adviseren in ontstane vraagstukken, 3e lijn toezicht op veiligheid (breedste zin van het woord), werkwijze (werkplanen) en kwaliteitsbewaking (commissioning). Verzorgen van de overdracht naar gebouweigenaar en beheerorganisatie, alsook aanlevering revisies en acceptatie afhandeling restpunten.