Opdrachtgever Heijmans IBC Bouw, Amsterdam
Bouwkosten in totaal € 15 miljoen

Programma
renovatie bagage afhandeling systeem aankomsthal 1
renovatie en uitbreiding aankomstfilters
vervangen alle verwijs- en begeleidingsborden
uitbreiding bagage regie centrum
invoering centrale security

Probleem
De terugkerende uitdaging bij de elementen uit het bovenstaande programma is dat de bouwactiviteiten nooit de continue passagiersstromen op Schiphol mogen verstoren.

Oplossingen
Kooreman Bouwmanagement verzorgde de voorbereiding tot op detail en afstemming met alle betrokken partijen op het gebied van:
veiligheid (in de breedste zin van het woord),
brandpreventie (vluchtmogelijkheden),
gebiedbescherming (grenzen),
logistiek (hoe renoveer je in een gebied dat in bedrijf dient te blijven zonder overlast te bezorgen),
rekeninghoudend met allerlei regelgevingen ter plekke.

Activiteiten
Opstellen plannen van aanpak waarin rekening is gehouden met bovenstaande gebieden;
Opstellen begrotingen, aanbestedingdocumenten;
Budget- en voortgangsbewaking, financiële en projectrapportage aan directie.
Leiden van bouwvergaderingen, aansturing van projectteams (projectadministratie, calculatie, inkoop, werkvoorbereiding, uitvoering);
Algemeen aanspreekpunt projecten en relatiebeheer opdrachtgever.

Schiphol terminal

Schiphol terminal

Schiphol terminal