Opdrachtgever Woningbouwcorporatie Stadgenoot, Amsterdam
Architect ONX Architecten, Hoofddorp
Stichtingskosten € 22,8 miljoen

Programma
nieuwbouw 134 appartementen sociale woningbouw,
nieuwbouw 1.624 m2 zorgcluster,
nieuwbouw 600 m2 bedrijfsonroerend goed,
nieuwbouw 132 parkeerplaatsen

Probleem
Project ‚ Meer en Oever‚ is een ontwikkelingsproject tussen woningbouwcorporatie Stadgenoot Amsterdam en projectontwikkelaar Proper-Stok uit Rotterdam. Bovengenoemd programma is het deel dat Stadgenoot uit het gehele project afneemt. Met Proper-Stok als penvoerder in deze ontwikkeling dienden de belangen van Stadgenoot behartigd te worden.

Oplossingen
Kooreman Bouwmanagement is als onafhankelijk adviseur ingeschakeld om de belangen van Stadgenoot te behartigen tot en met de oplevering.

Activiteiten
- Bewaking van het Programma van Eisen van de opdrachtgever, waaronder financiële controle aan de hand van budgetten en stichtingskostenmodel;
- Aansturing planteam en kwaliteitsbewaking Stadgenoot;
- Inhoudelijk bepaling van het inbouwpakket voor het zorgcluster, verzorging van de opleveringen en realisatie van de overdracht,
- Algemene projectcoördinatie waaronder leiden bouwvergaderingen, inhoudelijke communicatie namens Stadgenoot, interne rapportages en aanspreekpunt voor Stadgenoot.