Opdrachtgever Woonstichting Rochdale vestiging Zuidoost, Amsterdam
Architect DE-architecten, Delft
Stichtingskosten € 32 miljoen

Programma
renovatie façade en algemene ruimten 2 flats (totaal 640 meter lang)
renovatie (in bewoonde toestand) 820 appartementen
aanpassen en vernieuwen 10 entrees en 20 liften.

Probleem
Hakfort-Huigenbos is een sociaal woningbouwproject dat was aanbesteed tegen een scherpe prijs. Gedurende de bouw werd het budget overschreden door meerkosten. Toen de projectmanager op 60% van de ontwikkeling uitviel, dreigde de kostenbewaking ook weg te vallen.

Oplossingen
Kooreman Bouwmanagement is ingehuurd om het projectmanagement over te nemen. De oplossing voor de kostenbewaking bestond uit drie delen:
Er zijn heldere afspraken gemaakt met de aannemer gebaseerd op marktconforme tarieven;
De projectadministratie is geformaliseerd;
De naleving van de afspraken is bewaakt en waar nodig juridisch onderbouwd.

Activiteiten
Overname projectmanagement waaronder leiden van bouwvergaderingen, coödinatie tussen stuurgroep, projectleden, bewoners, bewonerscommissie en projectbureau vernieuwing Bijlmer;
Professionaliseren van het projectmanagement waaronder de projectadministratie en (financiële) rapportages.
Aansturing 1 directievoerder en 3 opzichters tijdens oplevering en opzet van gedetailleerde meer- en minderwerkafrekening.
Uitonderhandeling definitieve meerwerkkosten en inhoudelijke begeleiding van juristen en externe specialisten.

Hakfort-Huigenbos

Hakfort-Huigenbos

Hakfort-Huigenbos

Hakfort-Huigenbos