Opdrachtgever Woonstichting Rochdale vestiging Oud Zuid, Amsterdam
Architect Hans van Heeswijk Architecten, Amsterdam
Stichtingskosten € 80,3 miljoen

Programma
Renovatie algemene ruimten flat (300 meter lang),renovatie 273 bestaande appartementen,nieuwbouw 21 tussenbouw appartementen,nieuwbouw 66 optop koopappartementen,nieuwbouw ondergrondse parkeergarage (300 meter lang / 5.335 m2 BVO),renoveren + nieuwbouw 11.523 m2 bedrijfsonroerend goed (plint)

Probleem
Project ‚deBoelelaan‚ is een ontwikkelingsproject van ruim 300 wooneenheden dat gedurende elf jaar niet rendabel was te krijgen.

Oplossingen
Het Programma van Eisen en Plan van Aanpak zijn ingrijpend gewijzigd door Kooreman Bouwmanagement: - Herindeling plint (bedrijfsonroerend goed en parkeerruimte)
- Optimalisatie nieuwbouwwoningen
- Plan van Aanpak wijzigen door renovatie in onbewoonde toestand
- Aansluiting op stadsverwarming en ‚-koeling

Activiteiten
Algemene projectcoördinatie waaronder externe communicatie en interne rapportage; - Aansturing van het ontwerp- en bouwteam voor bestek en tekeningen;
- Invoering nieuw model stichtingskosten en beslisdocumenten;
- Aanvraag bouwvergunning;
- Aanpassing adviseursteam aan nieuwe situatie;
- Onderhandeling m.b.t. de canon en bouwsom

Boelelaan

Boelelaan

Boelelaan

Boelelaan